Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Jõhvi linna 70. aastapäeva meenemündi väljalaskmine, kirjeldus ja käsutamise juhend

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Jõhvi linna 70. aastapäeva meenemündi väljalaskmine, kirjeldus ja käsutamise juhend - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2012, 10

  Jõhvi linna 70. aastapäeva meenemündi väljalaskmine, kirjeldus ja käsutamise juhend

  Vastu võetud 26.02.2008 nr 27
  jõustumine 01.03.2008

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 alusel.

  § 1.   Meenemünt lastakse välja seoses Jõhvi linnale linnaõiguste andmise 70. aastapäevaga.

  § 2.   Meenemünt on kollektsionääridele mõeldud münt, mis ei ole ametlikuks maksevahendiks ja ei ole tavakäibes kasutatav.

  § 3.   Meenemünti esitletakse avalikkusele ja kõigile huvilistele avalikul üritusel. Tiraaži suurus on 100 tükki.

  § 4.   Meenemündi mõõtmed ja kujundus:

    (1) läbimõõt: 25 mm;

    (2) sulam: messing;

    (3) esikülg:
  sarvedega hirve kaela ja pea kujutis;
  kiri: *JÕHVI*JEWE*
  aastaarv: 1241 AD

    (4) tagakülg:
  kiri: *EESTI VABARIIK* ja 1 JEWE
  aastaarv: 2007

  § 5.   Meenemünti saavad huvitatud isikud osta MTÜ Jõhvi Muuseumi Seltsi kaudu aadressil: Jõhvi linn, Rakvere 6. Meenemündid antakse võõrandajale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga. MTÜ Jõhvi Muuseumi Selts esitab kord kvartalis Jõhvi Vallavalitsusele aruande võõrandatud meenemüntide arvu kohta. Võõrandamisest laekunud raha kanatakse Jõhvi Vallavalitsusele üle iga kalendrikuu viimasel tööpäeval.

  § 6.   Meenemündi müügihinna kehtestab Jõhvi Vallavalitsus oma korraldusega. Meenemündi võõrandamisest laekunud raha laekub vallavalitsuse eelarvesse.

  § 7.   Vallavalitsusel on õigus meenemünti mälestusesemena kinkida linna/valda külastavatele isikutele – Vabariigi Presidendile, Vabariigi Valitsuse liikmetele, Riigikogu liikmetele, diplomaatilise korpuse ning kõrgetele välisriikide esindajatele, sõpruslinnade ja omavalitsuste juhtidele ja erandkorras teistele Jõhvi omavalitsuse ees teeneid ja tähtsust omavatele isikutele, sealhulgas vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse ametnikele.

  § 8.   Vallavalitsus võib vastavalt vajadusele otsustada meenemündi korduvtiraaž väljaandmise.

  § 9.   Meenemündi kinkimise otsustab igakordselt vallavanem või tema asendaja. Meenemündi kinki-miseks väljastamisel kantakse vastavasse registrisse (žurnaali): välja andmise kuupäev; kingi saaja isikuandmed – ees- ja perekonnanimi, ametikoht, elukoha riik; meenemündi välja võtja (kingi üleandja) nimi, allkiri ja kuupäev.

  § 10.   Meenemüntide hoidmist ja väljaandmist korraldab vallasekretär või tema poolt määratud isik.

  § 11.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15. veebruarist 2008.a.

  § 12.   Määrus jõustub 1. märtsil 2008. a.

  Tauno Võhmar
  Vallavanem

  Piia Lipp
  Vallasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json