HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava 2013–2017 kinnitamine

Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava 2013–2017 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2013, 6

  Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava 2013–2017 kinnitamine

  Vastu võetud 16.04.2013 nr 81

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõige 3 alusel

  § 1.   Kinnitada Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava aastateks 2013-2017 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  Margus Punane
  Volikogu esimees

  Lisa Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava 2013–2017