Teksti suurus:

Kareda valla arengukava aastateks 2013 –2020 vastuvõtmine

Kareda valla arengukava aastateks 2013 –2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kareda Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2013, 33

  Kareda valla arengukava aastateks 2013 –2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 16.04.2013 nr 9

  Määrus kehtetstatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 ning Kareda Vallavolikogu 30.märtsi 2000.a. määrusega nr 3 kinnitatud “Kareda valla põhimäärus” punkti 25.1.7. ja 44. alusel

  § 1.  Võtta vastu Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 vastavalt lisale.

  § 2.  Avalikustada arengukava Kareda valla veebilehel ja trükisena Kareda Valla Raamatukogus.

  Siiri Tammiste
  volikogu esimees

  Lisa Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020