Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012. a määruse nr 11 "Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 3

Võru Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012. a määruse nr 11 "Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Vastu võetud 23.04.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, "Huvikooli seadus" § 15 lg 1, "Haldusmenetluse seadus" § 93 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 3 alusel.

§ 1.   Võru Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012. a määruse nr 11 "Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded" muutmine

  Võru Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012. a määruse nr 11 "Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded" (RT IV, 10.11.2012, 44) paragrahv 2 muudetakse ja kehtestatakse uues redaktsioonis:
"§ 2. Kvalifikatsiooninõuded
Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž või;
  2) kooli profiilile vastav kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž või;
  3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus."

§ 2.   Määrus jõustub 29. aprillil 2014.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json