Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Audru valla heakorrakonkursi „Kaunim Kodu“ juhendi kinnitamine

Audru valla heakorrakonkursi „Kaunim Kodu“ juhendi kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 9

Audru valla heakorrakonkursi „Kaunim Kodu“ juhendi kinnitamine

Vastu võetud 17.05.2012 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 p 2 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja korraldus

  (1) Heakorrakonkursi „Kaunim Kodu“ (edaspidi Konkurss) eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Audru valla territooriumi meeldivamaks elamiskohaks muutmisele.

  (2) Konkurss viiakse läbi vallavalitsuse korraldusega kinnitatud hindamiskomisjoni poolt.

  (3) Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
  1) pereelamud;
  2) talumajapidamised;
  3) korterelamud (2 ja enam korterit);
  4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

  (4) Objektide hindamine
Hindamisel võetakse arvesse:
  1) pereelamud ja talumajapidamised:
1.1 koduõue üldine kujundus ja heakord;
1.2 piirded, väravad, kõnniteed ja väikevormid;
1.3 haljastus: muru, ilupuud ja -põõsad, lilled, viljapuud;
1.4 majandusõu, aiatagused kuni sõiduteeni, abiehitised, prügikonteinerid;
1.5 hoonete välisilme.
  2) korterelamud:
2.1 haljastus: muru, lilled, puud, põõsad ning arhitektuursed väikevormid;
2.2 mängu- ja spordiväljakud, liivakastid;
2.3 parklad, lodžad, rõdud, abiehitised, prügikonteinerid;
2.4 korterelamu välisilme.
  3) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid:
3.1 krundi üldine kujundus ja heakord;
3.2 piirded, parklad, väikevormid;
3.3 haljastus: muru, ilupuud ja –põõsad:
3.4 mängu- ja spordiväljakud.

  (5) Kandidaadid esitatakse Audru Vallavalitsusele iga aasta 10. juuliks kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

  (6) Kandidaate võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta esitatakse kinnistu või omaniku nimi ja esitaja nimi.

  (7) Võitnud kinnistu ei saa osaleda konkursil uuesti enne 5 aasta möödumist.

  (8) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursil esitatud objekt juhul, kui selle üldheakorras esineb olulisi puudusi.

  (9) Hindamiskomisjon vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (10) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (11) Võitjate autasustamine toimub vallapäevadel.

  (12) Iga kategooria võitjale antakse Audru valla mastivimpel ja tänukiri.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23. mail 2012.a.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json