Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Viimsi valla turismi arengukava aastani 2025 kinnitamine

Viimsi valla turismi arengukava aastani 2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 26

  Viimsi valla turismi arengukava aastani 2025 kinnitamine

  Vastu võetud 15.04.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkt 7, § 37 lõike 3 punkti 2, „Viimsi valla põhimääruse“ § 10 lõike 6 punkt 2, § 21 lõike 1 punkti 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viimsi valla turismi arengukava aastani 2025, vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Ain Pinnonen
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Viimsi valla turismi arengukava aastani 2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json