Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla eelarvest stipendiumi maksmise korra kehtestamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2022, 10

Viimsi valla eelarvest stipendiumi maksmise korra kehtestamine

Vastu võetud 10.10.2006 nr 35
RT IV, 26.04.2014, 33
jõustumine 13.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.11.2019RT IV, 20.11.2019, 323.11.2019
10.05.2022RT IV, 21.05.2022, 424.05.2022

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib stipendiumi taotlemist, taotluste läbivaatamist ja selle eraldamist Viimsi vallas. Määruse eesmärk on kujundada noorte aktiivset eluhoiakut ja eetilisi väärtushinnanguid, avardada silmaringi ning pakkuda võimalusi õpingute mitmekesistamiseks.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Taotlus suunatakse menetlemiseks Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjonile, kus kontrollitakse taotluse põhjendatust ja tehakse haridusosakonna juhatajale otsustamiseks ettepanek.
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Viimsi Vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1) toetuse saaja nimi, kool ja elukoha aadress;
  2) taotluse põhjendus;
  3) õppeasutuse soovitus või õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest.
  4) välismaal õppimiseks stipendiumi taotlemisel koopia lepingust välismaale õppima saatva firmaga ning programmi ja kooli kirjeldus.

  (3) Taotlusi toetuse määramiseks võivad esitada täisealised õpilased ja alaealiste õpilaste lapsevanemad.

§ 3.   Stipendiumi maksmine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 21.05.2022, 4 - jõust. 24.05.2022]

  (2) Stipendium makstakse välja arve alusel.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 21.05.2022, 4 - jõust. 24.05.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json