Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Maareformi käigus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustamise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 35

Maareformi käigus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustamise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

Vastu võetud 10.12.2002 nr 37

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565) § 22 lg 2 ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra (RT I 1993, 7, 106; 64, 903; 1994, 52, 881; 67, 1166; 1995, 5, 44; 32, 392; 1998, 10, 117; 2000, 11, 67; 2001, 69, 417; 2002, 51, 320) punktist 56 ning tulenevalt vallavalitsuse ettepanekust, Viimsi vallavolikogu
määrab:1. Delegeerida maareformi käigus Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993.a. määruse nr. 36 (Vabariigi Valitsuse 11.06.2002.a. määruse nr. 189 redaktsioonis) kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra" punktis 56 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustamine Viimsi Vallavalitsusele.
2. Määrus jõustub ajalehe "Viimsi Teataja" avaldamisele järgneval päeval.


Madis Saretok
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json