ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 40

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 13.03.2001 nr 5
jõustumine 01.06.2001

Tuginedes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238) § 5 lg 21 ja § 8 lg 4, veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843) § 13 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) § 6 lg 1 Viimsi Vallavolikogu
määrab:1. Kinnitada Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (juurde lisatud).

2. Kinnitada Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (juurde lisatud).

3. Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2001.a.

Lisa 1 VIIMSI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI [Muudetud Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määrusega nr 26- jõust. 1.01.2011]

Lisa 2 VIIMSI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI KASUTAMISE EESKIRI [Muudetud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 määrusega nr 33- jõust. 15.09.2006]

/otsingu_soovitused.json