Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eestkosteasutuse õiguste delegeerimine

Eestkosteasutuse õiguste delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 49

  Eestkosteasutuse õiguste delegeerimine

  Vastu võetud 13.06.2006 nr 21

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 3 p 1, § 22 lg 2, § 30 lg 1 p 4, "Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse" § 63 lg 3, "Sotsiaalhoolekande seaduse" § 8 p 4 alusel ning arvestades asjaolu, et eestkosteasutusena tegutsemine nõuab spetsiifilisi erialaseid teadmisi ning operatiivset otsustamist ja tegutsemist, on mõistlik anda delegatsioon Viimsi Vallavalitsusele eestkosteasutuse õiguste teostamiseks.

  § 1.   Anda seadustest ning muudest õigusaktidest tulenevate kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud eestkosteasutuse küsimuste otsustamise ja lahendamise õigus Viimsi Vallavalitsusele.

  § 2.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json