Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Represseeritute ja represseerituga võrdsustatud isikute maamaksust vabastamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 52

Represseeritute ja represseerituga võrdsustatud isikute maamaksust vabastamine

Vastu võetud 14.12.2004 nr 32

Võttes aluseks Maamaksuseaduse § 11 lõike 21 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning juhindudes rahandusministeeriumi 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» §-st 7, Viimsi Vallavolikogu
määrab:1. Vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik "Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse" mõistes, tema kasutuses oleva elamumaa osas kogu ulatuses, kui nimetatud isik on Rahvastikuregistris oma elukoha registreerinud antud elamumaa aadressil ning kui nimetatud isik ei ole andnud elamumaad või sellel asuvaid ruume tasu eest kasutada.
2. Maamaksuseadusega ettenähtud maksuvabastuste taotlemiseks esitavad punktis 1 nimetatud isikud 15. jaanuariks 2005 ja iga järgneva aasta 1. veebruariks Viimsi Vallavalitsusele kirjaliku avalduse järgmiste andmetega:
1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, sünniaasta;
2) represseeritu tunnistuse number või represseerimist tõendav dokument;
3) represseeritu alalise elukoha aadress;
4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
5) represseeritu maakasutusõiguse ulatus, omandiõiguse tekkimise kuupäev;
6) rendi- ja üüritulu aastas.
3. Viimsi Vallavalitsusel esitada maksuvabastust saavate isikute nimekiri Maksu- ja Tolliametile.
4. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes “Viimsi Teataja” ja elektroonilises Riigi Teatajas.
5. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Madis Saretok
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json