Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Saasteainete eraldumise piiramine ebasoodsate ilmastikutingimuste korral Muuga sadamas

Saasteainete eraldumise piiramine ebasoodsate ilmastikutingimuste korral Muuga sadamas - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 58

  Saasteainete eraldumise piiramine ebasoodsate ilmastikutingimuste korral Muuga sadamas

  Vastu võetud 27.06.2006 nr 28

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 2 ning "Välisõhu kaitse seaduse" § 89 lg 1 p 2 alusel, arvestades Muuga sadama mõjupiirkonnas esinenud olulisi lõhnaprobleeme ning keskkonnainspektsiooni sellekohast kirjalikku ettepanekut.

  § 1.   Ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemisel on keelatud välisõhku saastavate naftatoodete ning lõhnavate ohtlike kemikaalide käitlemine, sh mahutite täitmine raudteevagunitest ja laevade täitmine mahutitest Muuga sadama lääneosa territooriumil.

  § 2.   Lugeda ebasoodsateks ilmastikutingimusteks nõrk (kiirusega kuni 2 m/s) kirde-, ida- ja kagutuul.

  § 3.   Paikse saasteallika valdaja peab tagama, et ebasoodsate ilmastikutingimuste korral saasteaineid välisõhku ei eralduks.

  § 4.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.

  Aarne Jõgimaa
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json