Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Viimsi vallas asuva peremehetu ehitise hõivamise korraldamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2014, 66

Viimsi vallas asuva peremehetu ehitise hõivamise korraldamine

Vastu võetud 14.01.2003 nr 2

Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 64, 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579) paragrahvi 6 lõike 3 punktile 1 ja paragrahvi 22 lõikele 2, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 88, 576; 2001, 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 53, 336; 47, 297; 99, 579) paragrahvi 13 lõikele 2 ja võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996.a määrusega nr 211 (RT 1996, 60/61, 1114; 1998, 110, 1820; 1999, 98, 873) kinnitatud "Peremehetu ehitise hõivamise korra", Viimsi Vallavolikogu määrab:1.Volitada Viimsi Vallavalitsust teostama kõiki Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996.a määrusega nr 211 kinnitatud "Peremehetu ehitise hõivamise korras" nimetatud toiminguid Viimsi vallas asuva peremehetu ehitise hõivamisel, v.a korra punktis 10 nimetatud otsuse vastuvõtmine ehitise peremehetuse tuvastamise kohta.
2. Määrus jõustub 10. päeval pärast avaldamist ajalehes "Viimsi Teataja"
Madis Saretok
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json