Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2013 määruse nr 70 "Lasteaia Kelluke põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2016, 8

Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2013 määruse nr 70 "Lasteaia Kelluke põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 20.04.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2013 määruse nr 70 „Lasteaia Kelluke põhimäärus" paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.".

Merike Martinson
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json