HaridusKool

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise maksumuse piirmäärade kehtestamine

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise maksumuse piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2016, 30

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise maksumuse piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 19.04.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. märtsi 2016. a määruse nr 107 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise maksumuse piirmäärad

  Kehtestada järgmised riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi vahenditest hüvitamisele kuuluvate sotsiaalteenuste ja toetuste maksumuse piirmäärad ühe lapse kohta:
 1) isikliku abistaja teenus – 2,30 eurot tunnis, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot aastas;
 2) tugiisikuteenus perele – 4 eurot tunnis, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot aastas;
 3) laste ja pere psühholoogiline nõustamine – 15 eurot tunnis;
 4) rehabilitatsiooniteenused – mitte rohkem kui 800 eurot aastas, sealhulgas füsioterapeudi teenus – 20 eurot tunnis; tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus – 22 eurot tunnis; sotsiaaltöötaja teenus – 15 eurot tunnis; eripedagoogi teenus – 15 eurot tunnis; psühholoogi teenus – 15 eurot tunnis; logopeedi teenus – 18 eurot tunnis;
 5) lapse ja tema pereliikmete toimetuleku koolitusel osalemise kulude katmiseks (transpordi kulud, majutus, koolituse maksumus ja muu selline) – mitte rohkem kui 1000 eurot aastas;
 6) invatransporditeenused haridusasutusse – mitte rohkem kui 2500 eurot aastas, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse – mitte rohkem kui 1000 eurot aastas;
 7) intervallhooldusteenuse korraldamine – 15 eurot ööpäevas;
 8) ravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimine - mitte rohkem kui 200 eurot aastas;
 9) eluruumi kohandamine – mitte rohkem kui 1500 eurot aastas.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016. a.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Vadim Vilde
linnasekretär