ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Päri küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ kinnitamine

„Päri küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2016, 34

  „Päri küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ kinnitamine

  Vastu võetud 20.04.2016 nr 111

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada „Päri küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Päri küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

  Lisa 2 Volitatud soojusenergeetikainseneri kinnituskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json