Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 19

  Maardu linna 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 23.04.2019 nr 46

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23. oktoobri 2018 määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”, Maardu Linnavolikogu 29. jaanuari 2019 määrusest nr 40 ”Maardu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine”

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2019. aasta I lisaeelarve alljärgnevalt:


  Põhitegevuse tulud kogumahus 5 202 500 eurot;


  Põhitegevuse kulud kogumahus 5 406 027 eurot;


  Investeerimistegevuse tulem - 300 307 eurot;


  Likviidsete varade muutus - 503 834 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.04.2019.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2019. a I lisaeelarve

  Lisa Maardu linna 2019. a I lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2019. a I lisaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2019. a I lisaeelarve investeerimistegevus

  /otsingu_soovitused.json