Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 20

  Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

  Vastu võetud 24.04.2019 nr 60

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.  Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. mail 2019.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

  Lisa 1 Seosed teiste arengudokumentidega

  Lisa 2 Lääne-Viru maakonna arengustrateegia teemarühmade koosseisud