Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2019, 23

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Vastu võetud 24.04.2019 nr 3
jõustumine 01.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 alusel ja arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6

§ 1.  Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

  Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2019.a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

Lisa Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+