Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Padise Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2015, 20

Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 22.05.2015 nr 21

Jäätmeseaduse § 42 lg 1, § 59 lg 1 ja 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 alusel

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine jäätmekava) vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Jäätmekava jõustub, kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogud.

  (2) Tunnistada alates käesoleva määruse jõustumisest kehtetuks Padise Vallavolikogu 28.02.2008. aasta määrus nr 36 “Padise valla jäätmekava vastuvõtmine”.

Külli Tammur
Vallavolikogu esimees

Lisa Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine jäätmekava

/otsingu_soovitused.json