Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kihnu valla 2016 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kihnu valla 2016 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2016, 20

Kihnu valla 2016 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 19.05.2016 nr 7

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

 
  1) põhitegevuse tulude kasv kogumahus 6 847 eurot (kuus tuhat kaheksasada nelikümmend seitse eurot);
  2) põhitegevuse kulude suurenemine kogumahus 1 949,55 eurot (üks tuhat üheksasada nelikümmend üheksa eurot ja 55 senti);
  3) investeerimistegevuse tulude suurenemine kogumahus 31 956 (kolmkümmend üks tuhat üheksasada viiskümmend kuus eurot);
  4) investeerimistegevuse kulude suurenemine kogumahus 136 593,22 eurot (ükssada kolmkümmend kuus tuhat viissada üheksakümmend kolm eurot ja 22 senti);
  5) finantseerimistegevuse tulude suurenemine kogumahus 88 337,14 eurot (kahkesakümmend kaheksa tuhat kolmsada kolmkümmend seitse eurot ja 14 senti);
  6) põhitegevuse kulude ümberpaigutus summas 5 660 eurot (viis tuhat kuussada kuuskümmend eurot);
  7) Investeerimistegevuse tulude ümberpaigutus summas 45 000 eurot (nelikümmend viis tuhat eurot);
  8) Investeerimistegevuse kulude ümberpaigutus summas 53 000 eurot (viiskümmend kolm tuhat eurot).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.
Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa Kihnu valla 2016 aasta esimene lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json