Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine eriolukorrast tulenevalt

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2020, 1

Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine eriolukorrast tulenevalt

Vastu võetud 20.05.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 5 ja § 372 lõikest 1, Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja rakendatud meetmetest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõikest 31, Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kinnitamine“ § 7 lõikest 2.

§ 1.   Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määrus nr 23 "Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord" muudetakse ja täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:


§ 101. Rakendussäte


Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga 2020. aasta kevadel taotlusvooru välja ei kuulutata.“

§ 2.   Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 4 "Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord" muudetakse ja täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:


§ 101. Rakendussäte


Vallavalitsus koostab ja esitab 2020.aastal eelarvestrateegia eelnõu kinnitamiseks vallavolikogule hiljemalt 15. septembriks.“

§ 3.   Määruse paragrahvi 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12.03.2020.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json