Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2020, 15

Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.05.2020 nr 123

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ muutmine

  Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 16 „Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra ajal otsustab koolieelsetes lasteasutustes vanema poolt kaetava osa maksmise vallavalitsus, informeerides sellest esimesel võimalusel vallavolikogu.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 16. märtsist 2020. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json