Teksti suurus:

Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2020, 17

Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 16
RT IV, 01.03.2018, 46
jõustumine 04.03.2018, rakendatakse 1.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.05.2018RT IV, 12.06.2018, 501.07.2018
20.05.2020RT IV, 26.05.2020, 1529.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 16.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi osalustasu) kehtestamine, osalustasu tasumise kord ja toidukulu tasumisest vabastamine.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustub 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutusest nimekirjast väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu makstakse olenemata lasteasutusest puudutud päevade arvule alati täiskuu eest.

  (3) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (4) Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.
[RT IV, 12.06.2018, 5 - jõust. 01.07.2018]

  (5) Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra ajal otsustab koolieelsetes lasteasutustes vanema poolt kaetava osa maksmise vallavalitsus, informeerides sellest esimesel võimalusel vallavolikogu.
[RT IV, 26.05.2020, 15 - jõust. 29.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 16.03.2020]

§ 4.   Toidukulu tasumisest vabastamine

  Lapsevanem on vabastatud toidukulu tasumisest, kulud kaetakse Mulgi valla eelarvest.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json