Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 3.03.2021 määruse nr 95 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2021, 1

Kehtna Vallavolikogu 3.03.2021 määruse nr 95 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 19.05.2021 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kehtna Vallavolikogu 3.03.2021 määruse nr 95 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ järgmiselt:
  1) muuta § 17 lõiget 4 ja sõnastada järgmiselt:
Teenuse osutamise aluseks on sotsiaalvaldkonna ametniku koostatud haldusakt, kuhu märgitakse abivajajale suunatud tegevuste loetelu, maht ja kestvus.
  2) muuta § 19 lõiget 2 ja sõnastada järgmiselt:
Üldjuhul tasutakse teenuse eest teenuseosutaja esitatud arve alusel. Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.
  3) muuta § 20 lõiget 3 ja sõnastada järgmiselt:
Üldjuhul tasutakse teenuse eest teenuseosutaja esitatud arve alusel. Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.
  4) muuta § 22 lõiget 3 ja sõnastada järgmiselt:
Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse sotsiaalvaldkonna ametniku haldusakt määrates selles kindlaks teenuse kirjelduse üldised juhised ja finantseerimine.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json