Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 11 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2021, 2

Kehtna Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 11 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.05.2021 nr 102

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõike 4¹ alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 21.02.2018 määrus nr 11 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json