Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2021, 3

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.05.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Räpina Vallavolikogu 20.04.2011 määrus nr 7 „Räpina valla lemmikloomade registri pidamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Räpina Vallavolikogu 27.01.2016 määrus nr 1 „Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Räpina Vallavolikogu 21.05.2014 määrus nr 17 „Müügipileti hindade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Meeksi Vallavolikogu 28.10.2008 määrus nr 17 „Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json