HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Otepää Lasteaia arengukava 2021 - 2023

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2021, 15

Otepää Lasteaia arengukava 2021 - 2023

Vastu võetud 20.05.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2019. a määruse nr 1 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.   Otepää Lasteaia arengukava 2021 - 2023 kinnitamine

  Otepää Lasteaia arengukava 2021 - 2023 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Pullerits
Volikogu esimees

Lisa Otepää Lasteaia arengukava 2021-2023

/otsingu_soovitused.json