Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2021. aasta lisaeelarve

Otepää valla 2021. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2021, 16

  Otepää valla 2021. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 20.05.2021 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Otepää valla 2021. aasta lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Pullerits
  Volikogu esimees

  Lisa Otepää valla 2021. aasta lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json