Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2022. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2022, 2

Mulgi valla 2022. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 19.05.2022 nr 8

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2022. aasta esimene lisaeelarve (lisatud):
  1) põhitegevuse tulud 149 957 (ükssada nelikümmend üheksa tuhat üheksasada viiskümmend seitse) eurot;
  2) põhitegevuse kulud 97 532 (üheksakümmend seitse tuhat viissada kolmkümmend kaks) eurot;
  3) investeerimistegevus 60 019 (kuuskümmend tuhat üheksateist) eurot;
  4) nõuete ja kohustuste muutus 8 197 eurot (kaheksa tuhat ükssada üheksakümmend seitse) eurot;
  5) finantseerimistegevus 603 (kuussada kolm) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi valla 2022. aasta I lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json