Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 16 „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 26.05.2023, 11

Saku Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 16 „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.05.2023 nr 7
, rakendatakse alates 1. august 2023.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Saku Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 16 "Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine

  Lisada määrusesse paragrahv 2 lõige 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui munitsipaallasteaia koht on asendatud vanema nõusolekul lapsehoiuteenusega, siis rakendub punktides 1–3 nimetatud kohatasule täiendavalt 30% soodustust.“


§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. august 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eero Alamaa
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json