Teksti suurus:

Karksi valla 2014. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Karksi valla 2014. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2014, 22

Karksi valla 2014. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.06.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2014.aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Karksi valla 2014. aasta I lisaeelarve kogumahus 37 424 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa Karksi valla 2014. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json