ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 56

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 18.06.2015 nr 11
RT IV, 26.06.2015, 41
jõustumine 29.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 01.03.2016, 604.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 6 - jõust. 04.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Kiili vallas.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärade määramise alus

  (1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 5 loetletud kulud.
[RT IV, 01.03.2016, 6 - jõust. 04.03.2016]

  (2) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda ühe pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

  (3) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks arvestatakse kuni 51 m2.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür – kuni 6 eurot 1 m2 kuus;
  2) korterelamu haldamise sh remondiga seotud kulu - kuni 2 eurot 1 m2 kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1 m2 kuus;
  4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia kaugkütte korral – kuni 4 eurot 1 m2 kuus;
  5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia mittekaugkütte korral – kuni 3 eurot 1 m2 kuus;
  6) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia elektrikütte korral – kuni 2 eurot 1 m2 kuus;
  7) hoonekindlustuse kulu – kuni 1 eurot pereliikme kohta kuus;
  8) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus – kuni 8 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) elektrienergia maksumus - kuni 25 eurot ühe pereliikme kohta kuus;
  10) majapidamisgaasi maksumus – kuni 9 eurot pereliikme kohta kuus;
  11) maamaksu kulud – kuni 0,5 eurot 1 m2 kuus;
  12) olmejäätmete veotasu – kuni 4 eurot elaniku kohta kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2015.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json