Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2015, 43

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 18.06.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvide 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.  Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava) vastavalt lisale.

§ 2.  Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015–2020“ Kiili valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Kiili valla rahalistele võimalustele.

§ 3.  Määruse avaldamine ja jõustumine

 (1) Kiili Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Kiili valla veebilehel.

 (2) Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

Lisa Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020