ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veeteenuse hinna kooskõlastamine aktsiaseltsi Koeru Kommunaal tegevuspiirkonnas

Veeteenuse hinna kooskõlastamine aktsiaseltsi Koeru Kommunaal tegevuspiirkonnas - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2018, 5

Veeteenuse hinna kooskõlastamine aktsiaseltsi Koeru Kommunaal tegevuspiirkonnas

Vastu võetud 19.06.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 1, § 14² lõike 2 ja Koeru Vallavolikogu 28.04.2016 määruse nr 21 „Koeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine uues redaktsioonis“ punkti 3.2.2 tabeli 7 alusel.

§ 1.   Veeteenuse hind

  (1) Kooskõlastada aktsiaseltsi Koeru Kommunaal tegevuspiirkonnas Koeru alevikus, Vao külas, Kalitsa külas, Ervita külas, Vahuküla külas veeteenuse hinnad järgmiselt:
  1) tasu võetud vee eest 0,92 eurot/m³;
  2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,44 eurot/m³.

  (2) Kooskõlastada aktsiaseltsi Koeru Kommunaal tegevuspiirkonnas Koeru alevikus, Vao külas, Kalitsa külas, Ervita külas, Vahuküla külas abonenttasu vastavalt veemõõtja läbilaskevõimele järgmiselt:
  1) kuni 1,6 m³/h – 0,64 eurot/kuus;
  2) 1,7 kuni 2,5 m³/h – 2,56 eurot/kuus;
  3) 2,6 kuni 6,3 m³/h – 6,39 eurot/kuus;
  4) üle 6,3 m³/h – 6,39 eurot/kuus + 0,19 eurot iga m³/h, mis on üle 6,3 m³/h.

  (3) Hindadele lisandub käibemaks seadusega kehtestatud suuruses.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Koeru Vallavalitsuse 22.06.2016 määrus nr 5 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2018.

Rait Pihelgas
vallavanem

Karin Tenisson-Alev
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json