Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2018. aasta teine lisaeelarve

Rae valla 2018. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2018, 45

  Rae valla 2018. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 19.06.2018 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

  § 1.  Rae valla 2018. aasta teise lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 42 141 eurot.

   (2) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 52 907 eurot.

   (3) Likviidsete varade muutus 10 766 eurot.

   (4) Punktides 1 – 3 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Laine Randjärv
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json