Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rae valla sportlaste ja võistkondade rahaliste kingitustega tunnustamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2018, 46

Rae valla sportlaste ja võistkondade rahaliste kingitustega tunnustamise kord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Rae valla eelarvest sportlaste ja võistkondade tunnustamiseks taotluste esitamise, taotluste läbivaatamise ja rahaliste kingituste määramise korra.

  (2) Käesoleva määruse alusel tunnustatakse rahaliste kingitustega:
  1) Rae valla sportlasi, kelle elukohana taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12-l kuul on Rahvastikuregistris registreeritud Rae vald (edaspidi sportlane);
  2) Rae valla võistkondi, kelle koosseisus on vähemalt 70% isikud, kelle elukohana taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12-l kuul on Rahvastikuregistris registreeritud Rae vald (edaspidi võistkond).

§ 2.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on motiveerida Rae valla sportlasi ja võistkondi paremate sportlike tulemuste saavutamisel.

§ 3.   Rahalise tunnustuse taotlemine

  (1) Rahalise tunnustuse taotlemiseks tuleb Rae Vallavalitsusele esitada kirjalik taotlus.

  (2) Taotlusi rahaliseks tunnustamiseks eelmisel kalendriaastal saavutatud tulemuste eest võetakse vastu kuni 15. jaanuarini.

§ 4.   Taotlusvormi kinnitamine ja taotluse sisu

  (1) Vallavalitsusel kinnitada taotlusvorm rahalise tunnustuse taotlemiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) tunnustatava sportlase nimi, isikukood, kontaktandmed, pangarekvisiidid või
  2) spordiala;
  3) treeneri nimi;
  4) võistluse nimi;
  5) võistlustulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokolli või selle viite näol;
  6) võistkonna puhul võistkonnaliikmete nimekiri;
  7) tunnustatava nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

§ 5.   Taotluste läbivaatamine ja rahaliste kingituste määramine

  (1) Esitatud taotlusi menetleb Rae valla haridus- ja sotsiaalamet.

  (2) Rahalise kingitusega tunnustatakse sportlast või võistkonda alljärgnevate tulemuste eest
  1) Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängudel Rae valda esindanud

sportlane

I koht kuni 100 eurot;

II koht kuni 70 eurot;

III koht kuni 50 eurot.

võistkond

I koht kuni 400 eurot;

II koht kuni 200 eurot;

III koht kuni 100 eurot.
  2) Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistlused

sportlane

I koht kuni 125 eurot;

II koht kuni 95 eurot;

III koht kuni 65 eurot.

võistkond

I koht kuni 650 eurot;

II koht kuni 320 eurot;

III koht kuni 190 eurot.
  3) Harju maakonna noorte ja täiskasvanute meistrivõistlused

sportlane I koht kuni 65 eurot;

võistkond I koht kuni 260 eurot.
  4) TV-10 olümpiastarti vabariiklikus finaalis Rae valla kooli esindanud õpilane

I koht kuni 45 eurot;

II koht kuni 35 eurot;

III koht kuni 20 eurot.
  5) Rahvusvahelisel võistlusel silmapaistvaid sportlike tulemusi saavutanud

sportlane kuni 650 eurot;

võistkond kuni 1000 eurot.

  (3) Rahalise kingituse suurus määratakse Rae Vallavalitsuse korraldusega haridus- ja sotsiaalameti ettepanekul.

  (4) Rahalised kingitused eelmisel kalendriaastal saavutatud tulemuste eest makstakse välja alates 16. jaanuarist, kuid mitte enne valla eelarve vastuvõtmist.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018 sportlike saavutuste eest.

  (3) Avaldada käesolev määrus Rae valla veebilehel.

Laine Randjärv
Rae Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json