Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 “Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2019, 7

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 “Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord” muutmine

Vastu võetud 18.06.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruses nr 34 ,,Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord" tehakse järgmine muudatus:

  1) paragrahv 7 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) Kui pärast taotluse rahuldamist ja rahaliste vahendite eraldamist loobub taotleja projekti elluviimisest või ei vii projekti ellu korra § 4 punktis 6 sätestatud tähtajaks, võib linnavalitsus eraldada toetuse taotlejatele vastavalt hindamiskomisjoni poolt koostatud taotluste paremusjärjestusele tingimusel, et taotlejad kinnitavad, et täidavad kõik korras ettenähtud tingimusi.“

§ 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json