Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2019, 8

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 13.06.2019 nr 2

Lähtudes hädaolukorraseaduse § 6 lg 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ning seoses Lääne Maakonna ühise kriisikomisjoni moodustamisega Vormsi Vallavalitsus määrab:

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Vormsi vallavalitsuse 2010. aasta 18. juuni määrus nr 2 “Vormsi valla kriisikomisjoni põhimäärus”.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Sarapuu
Vallavanem

Eidi Leht
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json