Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2020, 24

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 17.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Veriora Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 2 „Veriora valla Leevi Hooldekodu hoolekogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Veriora Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 17 „Volituste andmine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Veriora Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 5 „Eluruumi tagamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Meeksi Vallavolikogu 02.02.2012 määrus nr 3 „Meeksi valla hallatavasse lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Meeksi Vallavolikogu 02.02.2012 määrus nr 4 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Meeksi Vallavolikogu 13.12.2012 määrus nr 23 „Õpilaste Mehikoorma Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Meeksi Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 12 „Meeksi vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json