Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 10.08.2017. a määruse nr 11 „Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2021, 9

Narva Linnavolikogu 10.08.2017. a määruse nr 11 „Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel


Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Narva Linnavolikogu 10.08.2017. a määruses nr 11 „Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) § 1 lõike 6 punkti 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) Ühe spordialaga tegeleva isiku pearaha arvutatakse järgmiselt: P = R: L, kus R – 70% rahaliste vahendite üldsummast, mis on linna eelarves ette nähtud spordiklubide ja eraõiguslike spordikoolide toetamiseks, L – taotluse esitanud spordiklubides ja eraõiguslikes spordikoolides tegelevate laste koguarv, P – toetuse summa ühele spordiga tegelevale lapsele. Pearaha eraldatakse sellele laste arvule, kellega töötab kutsekvalifikatsiooni tasemega treener (Spordiseaduse ja Kutseseaduse tähenduses). Klubi või eraõiguslik spordikool viib iga spordiga tegelejaga läbi treeninguid vähemalt 2 tundi nädalas kalendriaasta 9 kuu jooksul, millele eraldatakse toetust. Juhul, kui isik, kellele eraldatakse toetus, tegeleb spordiga rohkem kui ühes klubis või eraõiguslikus spordikoolis või tegeleb spordiga spordiklubis ja eraõiguslikus spordikoolis, jaotatakse tema pearahatoetuse summa võrdselt nende klubide või eraõiguslike spordikoolide vahel. Pearahatoetust ei eraldata, kui toetust taotletakse isikule, kes tegeleb spordiga veel ka munitsipaalspordikoolis või Narva Laste Loomemaja spordiringis“.

  (2) § 2 lõiget 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Osakonnale esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustatakse Linnavalitsuse korraldusega komisjon, mille koosseisu kuuluvad kaks Linnavolikogu liiget, üks Linnavalitsuse esindaja, kaks spordiklubide esindajat ja kultuuriosakonna esindaja“.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json