Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 26.06.2021, 25

  Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

  Vastu võetud 21.06.2021 nr 141

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json