ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mõisaküla linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 26.07.2016, 2

Mõisaküla linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

Vastu võetud 21.07.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Kinnitada Mõisaküla linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 (lisa 1).

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

Lisa Soojusmajanduse arengukava