Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2022. aasta I lisaeelarve

Lääneranna valla 2022. aasta I lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.07.2022, 1

Lääneranna valla 2022. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 14.07.2022 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, lõike 3 ja Lääneranna valla finantsjuhtimise kord § 7 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Lääneranna valla 2022. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Lääneranna Vallavalitsusel kinnitada hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade alaeelarved majandusliku sisu järgi kahekohaliste tulu- ja kulukontodena.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla 2022. aasta I lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json