Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016 määruse nr 10 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 26.07.2022, 2

Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016 määruse nr 10 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ muutmine

Vastu võetud 20.07.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 ning Viimsi Vallavolikogu 18.02.2016 määruse nr 8 „Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekandeseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016 määruses nr 10 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" tehakse järgmised muudatused:


  (1) Paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse järgmiselt:
„(1) Üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 33 m² üldpinnaga eluaseme korral – kuni 12 eurot 1 m² kohta kuus“;

  (2) Paragrahvi 3 lõige 11 muudetakse järgmiselt:
„(11) Üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) üle 33 m² üldpinnaga eluruumi korral – kuni 10 eurot 1 m² kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 650 eurot kuus“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2022. a.

Illar Lemetti
vallavanem

Aslan Liivak
õigusosakonna peaspetsialist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json