ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.07.2022, 6

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 05.04.2016 nr 10
RT IV, 09.04.2016, 115
jõustumine 12.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2020RT IV, 20.06.2020, 2823.06.2020, rakendatakse alates 01.07.2020
20.07.2022RT IV, 26.07.2022, 201.08.2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 ning Viimsi Vallavolikogu 18.02.2016 määruse nr 8 „Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks Viimsi vallas.

§ 2.   Toetuse arvestamise alused

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluaseme sotsiaalselt põhjendatud norm ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluaseme tegelikud kulud käesoleva määruse paragrahvis 3 sätestatud piirmäärade ulatuses.

  (2) Eluasemekulude hüvitamine toimub riigieelarvelistest vahenditest teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete ja toimetulekutoetuse taotlusavalduse alusel.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad sotsiaalselt põhjendatud eluruumi normpinna kohta on järgmised:
  1) üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 33 m² üldpinnaga eluaseme korral – kuni 12 eurot 1 m² kohta kuus;
[RT IV, 26.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022]
  11) üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) üle 33 m² üldpinnaga eluruumi korral – kuni 10 eurot 1 m² kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 650 eurot kuus;
[RT IV, 26.07.2022, 2 - jõust. 01.08.2022]
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ära juhtimise teenuste maksumus – kuni 30 eurot ühe pereliikme kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 18 eurot ühe pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks ja soojavarustuseks tarbitud soojusenergia kaugküttega eluruumi puhul – kuni 3 eurot 1 m² kohta kuus;
  7) kütteks ja soojavarustuseks tarbitud soojusenergia kaugkütteta eluruumi puhul ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 31. maini: ahi- või gaasiküttega eluruum – kuni 3 eurot 1 m² kohta kuus; elektriküttega eluruum – kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
  8) tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 40 eurot ühe pereliikme kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni 6,40 eurot ühe pereliime kohta kuus ning 4,80 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu – kuni 7 eurot ühe pereliikme kohta ning 3,90 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 4.   Kuludokumendid

  (1) Eluruumi alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse ainult jooksval kuul tasumisele kuuluvate arvete või maksekviitungite (kuludokumentide) esitamisel.

  (2) Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

  (3) Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json