HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2016, 11

Koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 18.08.2016 nr 18
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus kehtestab vanema kaetava osa määra (edaspidi kohatasu) koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ja lapsehoius ühe lapse kohta ning selle tasumise korra.

§ 2.   Kohatasu ja selle diferentseerimine

  (1) Kohatasu lasteasutuses ja lapsehoius on:
  1) perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2017 45 eurot kuus;
  2) alates 1. jaanuarist 2018 50 eurot kuus.

  (2) Täisajalise koha tasu diferentseeritakse lapsevanema avalduse alusel vastavalt ühest perest lasteasutuses ja lapsehoius käivate laste arvule. Pere teisele ja igale järgmisele lapsele kohatasu on:
  1) perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2017 36 eurot kuus;
  2) alates 1. jaanuarist 2018 40 eurot kuus.

  (3) Osaajalise koha tasu on perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2017:
  1) 9 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius ühel päeval nädalas;
  2) 18 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius kahel päeval nädalas;
  3) 27 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius kolmel päeval nädalas;
  4) 36 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius neljal päeval nädalas.

  (4) Osaajalise koha tasu on alates 1. jaanuarist 2018:
  1) 10 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius ühel päeval nädalas;
  2) 20 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius kahel päeval nädalas;
  3) 30 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius kolmel päeval nädalas;
  4) 40 eurot kuus, kui laps käib lasteasutuses või lapsehoius neljal päeval nädalas.

  (5) Kohatasu kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaliseks katmiseks.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  Kohatasu Saku valla munitsipaallasteasutuses makstakse 12 kuu eest aastas.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 18. detsembri 2014. a määrus nr 20 “Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord”.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Arvo Pärniste
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json