SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Universaaltoetuste määrad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2020, 2

Universaaltoetuste määrad

Vastu võetud 19.12.2019 nr 36
RT IV, 28.12.2019, 2
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.08.2020RT IV, 26.08.2020, 101.09.2020

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-ga 2.

§ 1.   Universaaltoetuste määrad

  Universaaltoetuste määrad on järgmised:
  1) sünnitoetus ühe lapse sünni korral 320 eurot;
  2) sünnitoetus kaksikute sünni korral 1000 eurot;
  3) sünnitoetus kolme või enama lapse sünni korral 6392 eurot;
  4) ranitsatoetus 320 eurot;
  5) puudega lapse toetus 100 eurot aastas;
  6) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kuus;
  7) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kuus;
  8) hoolduspere vanema toetus üks kahendik Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta kuus;
[RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2020]
  9) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (k.a) 10 eurot kuus;
  10) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot kuus;
  11) ellusuunamistoetus Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammääras;
[RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]
  12) juhtkoera pidamise toetus 165 eurot kvartalis;
  13) pensionilisa 100 eurot aastas;
  14) matusetoetus 250 eurot.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json