Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järvakandi Avatud Noortekeskuse arengukava aastateks 2011-2016 kinnitamine

Järvakandi Avatud Noortekeskuse arengukava aastateks 2011-2016 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2012, 14

Järvakandi Avatud Noortekeskuse arengukava aastateks 2011-2016 kinnitamine

Vastu võetud 30.03.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja noorsootöö seaduse paragrahvi 8 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Järvakandi Avatud Noortekeskuse arengukava aastateks 2011-2016 vastavalt lisale.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 18.06.2008.a määrus nr 12

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15.04.2011.a

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

Lisa 1 Arengukava

Lisa 2 Arengukava tegevuskava