Ehitus

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Teemaplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.09.2013, 1

Teemaplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 16.09.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 31, planeerimis‧seaduse § 8 lg 2 punkti 2 ja § 24 lg 3 ning Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002 aasta määrusega nr 21 kinnitatud Paikuse valla ehitusmääruse punkti 5.4 alusel.

§ 1.   Teemaplaneeringu kehtestamine

  Kehtestada teemaplaneering „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (lisatud).

§ 2.   Üldplaneeringu täiendamine

  Täpsustada ja täiendada Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009.a määrusega nr 8 kehtestatud Paikuse valla üldplaneeringut lisaga „Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (käesoleva määruse 1. paragrahvis märgitud lisa).

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Paikuse alevi üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted

/otsingu_soovitused.json